- Què es i per a què serveix una teràpia psicològica?

Una teràpia és un procés creatiu i personal, basat en una sèrie de tècniques terapèutiques, que possibilita la millora del pacient, superant així les seues dificultats quotidianes que poden vindre donades per diferents problemes personals.

- Cóm és la primera sessió?

La primera visita és una presa de contacte, en la què el psicòleg/a escolta la demanda del pacient i li ofereix la seua ajuda. S'estableixen unes metes i un compromís per part del psicòleg/a i del pacient, per a buscar les millors solucions possibles als problemes que vagen sorgint. 

Aquesta primera consulta al ser informativa és gratuïta. 

- Quina es la duració i la freqüència de les sessions?

La duració de les sessions és de 50 – 60 minuts. La freqüència de les sessions son setmanals en un principi, i més endavant quan el procés va estant més consolidat es poden fer quinzenals, tot depèn de diversos factors i del moment en el que el pacient es trobe.

- Quant dura el procés terapèutic?

No hi ha una duració definida. Depèn dels problemes a tractar, i del benestar del pacient. Potser una teràpia de curta duració o de llarga duració. 

- Quant hi ha que anar a un psicòleg?

Un procés terapèutic es deu iniciar quan els problemes que té una persona, son desbordants i es produeix un malestar en la seua vida que impedeix viure de la forma desitjada. Tots podem tindre malestars (perdre una feina, mort d'un familiar, una separació, canvi geogràfic, problemes familiars...) però quan estos malestars són extrems, duren més del normal i incapaciten en la vida quotidiana provocant un gran malestar emocional, és quan es fa necessari acudir a un psicoterapeuta.  

- En què consisteix la confidencialitat d'un psicòleg?

Art. 39 del codi deontològic: en el exercici de la seua professió, el /la psicòleg/a mostrarà un respecte escrupolós del dret del seu client a la seua pròpia intimitat. Únicament recollirà informació necessària per al desenvolupament de les eines per a les quals ha sigut requerit, i sempre amb l'autorització del client. 

Art. 40 del codi deontològic: tota la informació que el/la psicòleg/a recull en el exercici de la seua professió, siguen manifestacions verbals expressades per els seus clients, siga dates psicotècniques o altres observacions professionals practicades, estàn subjecte a un deure i a un dret de secret professional, del que, soles podrà ser eximit per el consentiment expressat del client. El/la psicòleg/a vetlarà perquè les seues eventuals col·laboracions s'atenguen a aquest secret professional. 

Per a més informació podeu consultar el codi deontològic: 

https://www.cop-cv.org/site/assets/files/1042/codigo_deontologico-1.pdf