Dimecres, 23 Novembre 2016 22:38

LA DOBLE DISCRIMINACIÓ: VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DISCAPACITAT / DIVERSITAT FUNCIONAL

Escrit per 
Valorar aquest article
(0 vots)

Aprofite que demà és el dia 25, Dia Internacional contra la violència de gènere, per a crear una mica de consciència sobre la violència de gènere en persones amb discapacitat / diversitat funcional.

Si ja de per si les dones patim diferents atacs, abusos, discriminacions i vivim en una situació de vulnerabilitat, imagineu si a més a més tinguéssiu algun tipus de discapacitat / diversitat funcional. Imagineu si a més aquesta dona afectada per la violència de gènere té discapacitat visual lleu o severa i no pot veure la persona que abusa d'ella, o que és una dona amb una gravetat auditiva o de la parla i no pot escoltar el que li diuen, ni pot parlar ni cridar per demanar ajuda. Les dones que pateixen algun tipus de discapacitat encara són molt més vulnerables que les dones que no pateixen cap tipus de diversitat funcional. No només pateixen la violència de gènere per les persones del seu entorn familiar, sinó també per l'entorn institucional.

Abans de seguir endavant hem de fer un incís per ajustar-nos a la realitat i solidaritzar-nos amb els homes afectats per discapacitats que també són víctimes de maltractaments, encara que segurament no tants com nosaltres, sobretot en el terreny dels abusos sexuals en no ser dones , però que pateixen la discriminació que els seus casos de maltractaments físics i psicològics -que segurament pateixen en un grau aproximat al nostre- no siguen tan denunciats ni publicitats, cosa que resulta evident després de fer cerques d'informació sobre el tema a Internet i haver trobat escasses referències de maltractaments cap a persones amb discapacitat del sexe masculí.

Ara bé, cóm poden elles denunciar aquest maltractament, abús, discriminació en què viuen quan depenen dels seus cuidadors i de la seva institució? I una dona amb incapacitat de veure ... a qui denúncia? Si aquesta dona viu en una residència no va a poder saber si ha sigut alguna persona del seu entorn familiar, o del seu entorn institucional. I una dona que no pot parlar .... ¿a qui li explica el que li està passant? ¿A una interpret? Per explicar-ho a una persona professional necessita d'algú que medie, en un tema tan sensible com aquest, ¿és possible que ho faça? I les persones amb discapacitat / diversitat mental? 

Sabeu les poques vegades que arriben a explicar-ho, el poc suport que aconsegueixen l'entorn? Moltes vegades se'ls tracta com boges, dient que s'ho han inventat per cridar l'atenció. En molts centres no hi ha professionals que es dediquen a ajudar en aquesta temàticas a les persones amb discapacitat / diversitat funcional.

Des d'ací aprofite per fer una cridada per una banda, que la societat es sensibilitze d'aquest fenomen en aquest sector, i d'altra banda, per a què les institucions promoguen campanyes de prevenció i d'intervenció en casos de violència de gènere. És un treball de tots i totes. Queda clar que hi ha una necessitat social i institucional de treballar en la promoció de la salut psicològica i emocional de les dones amb discapacitat / diversitat funcional afectades per la violència de gènere. Però no cal oblidar que pera què hi haguen víctimes cal d'algú que les victimitze.

La violència de gènere és un fenomen psicosocial que afecta TOTES les persones de la societat. No és un problema que afecti l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors, mancades dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió.

Vos convide a aquesta reflexió

"Mentre no em vegis com a possible client de la teva empresa o el teu producte, no pensaràs si compleix o el ofereixes amb criteris d'accessibilitat; mentre no em vegis com treballadora, professora o alumna no pensaràs en llocs d'ensenyament o de treball accessibles; mentre no em veges com ciutadana usuària de l'administració no faràs accessibles els teus serveis i llenguatge; mentre no em veges com a potencial càrrec públic no seran accessibles parlaments ni despatxos; mentre no em veges com a dona no pensaràs com REPERCUTEIXEN EN AQUEST SECTOR DE DONES LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT NI avaluaràs ELS RISCOS QUE TENEN DE PATIR VIOLÈNCIA MASCLISTA NI L'ACCESSIBILITAT ALS SERVEIS DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ DE LES VÍCTIMES, ni pensaràs en fer accessible una llitera d'exploració ginecològica; mentre no em veges com a mare no m' inclouràs com a candidata a una adopció, ni en els mitjans de protecció dels menors d'una dona amb discapacitat víctima de violència; mentre no em vegis com a persona amb drets de ciutadania, no dissenyaràs entorns en què puga desenvolupar-me en igualtat ni tampoc serveis, instruments jurídics o polítiques que em protegeixen i defensen ".

Capítol a la "Presa de Consciència"
Convenció Internacional dels
Drets de les Persones amb Discapacitat

Aprofite per a teoritzar sobre la violència de gènere

Definició de la violència de gènere, de maltractament i els seus diferents tipus.

Maltractament: "Considerem el maltractament com una agressió contra la persona i els seus drets humans fonamentals. D'aquesta manera, el maltractament és cada atac físic o psicològic que un ésser humà, abusant de la seva posició de poder exerceix sobre un altre ".

Violència: L'OMS defineix la violència, en general, com "l'ús deliberat de la força física o el poder, ja siga en grau d'amenaça o efectiu, contra un mateix, una altra persona o un grup o comunitat, que cause o tinga moltes possibilitats de causar lesions, mort, danys psicològics, trastorns del desenvolupament o privacions ",

Tipus de maltractament

Psíquics: Són aquelles conductes o actes que produeixen sofriment o desqualificació en la dona. Inclou amenaces, obediència, intentar que la víctima es crea culpable de qualsevol problema, humiliacions, insults, aïllament, el control de sortides i entrades a casa, el temps de les mateixes, la desvalorització ...

Verbals: amenaces, amenaçar-la amb la custòdia dels / les fills / es, assetjar verbalment, dir-li improperis, insultar-la, amagar-li el telèfon perquè no es puga comunicar amb ningú, aïllar-la de l'entorn tant del laboral com el familiar, controlar la forma de vestir i les seves pertinences, humiliar-la davant de més persones i deixar-la en situació d'humiliació social ...

Físics: tot acte que puga provocar de manera no accidental dany en el cos de la dona, com ara: agressions físiques, empentes, cremar-la amb una cigarreta, bufetades, ferir-la amb qualsevol objecte ja sigui un boli, un ganivet, o qualsevol arma blanca , estirar-del pèl ... Aquesta conducta col·loca la dona en veritables situacions de perill imminent, de manera que molts d'aquests accidents tenen el seu veritable origen en una conducta per omissió.

Sexuals: relació sexual sense el seu consentiment. Quan un amic, company o marit, força a una dona a mantenir relacions sexuals de forma forçada, se'l considera violació.

Financers: Utilització no autoritzada, il·legal o inapropiada de fons, propietats, o recursos; com prendre sense permís diners, joies, etc, falsificació de signatures, obligar-lo a signar documents o testament, ús inadequat de la tutela o curatela, ocupació del domicili, etc.

Negligència i abandonament: Rebuig, negativa o fallada per iniciar, continuar o completar l'atenció de les necessitats de cura, ja sigui voluntària o involuntàriament, per part de la persona responsable (de manera implícita o acordada) de la seva cura.

Obstinació diagnòstica: Realització de proves diagnòstiques, per augmentar el coneixement sobre la patologia o situació clínica d'un pacient, sense que es prevegi que hagi de tenir una posterior traducció en beneficis reals per al mateix.

Obstinació terapèutica: Utilització de mitjans desproporcionats per a perllongar artificialment la vida biològica d'un pacient amb malaltia irreversible o terminal.

Maltractament farmacològic: Utilització inadequada o desproporcionada de fàrmacs per a la sedació o contenció (camisa de força química). En aquest grup incloem també la negació d'un medicament necessari.

Maltractament institucional: Qualsevol legislació, programa, procediment, actuació o omissió procedent dels poders públics o privats, o derivats de l'actuació individual del professional d'aquests que comporti abús, negligència, detriment de salut, de la seguretat, de l'estat emocional o de l' estat de benestar físic, o que els drets de les persones grans no siguin respectats


Per a què hi haguen víctimes cal que algú que les victimitze, i una societat que no es responsabilitze

 

#UnHomeDeVeritat #UnHomeSocietatdeVeritat

Llegir 2750 vegades

Deixa un comentari

Especifica tota la informació requerida (*) on s'indiqui. El codi HTML no és permès.